نيوكونگ فو

 

 سبک نیوکونگ فوسبکی است مستقل ودارای شخصیت حقوقی که کلیه عملیات خود را منطبق با موارد مندرج در اساسنامه مدون سبک و برابر با مقررات داخلی و بین المللی و هماهنگ با فدراسیون کونگ فو و با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد نمود و در این راستا آئین نامه اجرائی بسیار قوی که مورد استفاده برای کلیه رده های سنی میباشد تدوین شده،این سبک از نظر تاکتیکی و فنی در سطح بالایی قرار دارد که این تکنیک ها در ابعاد و زوایای مختلفی انجام میگیرد در نیو کونگ فو هنرجو به درجه کامل توانایی روحی، فیزیکی و قدرت بدنی میرسد و سرعت و انعطاف پذیری عضلات بدن از ویژگیهای بارز این سبک میباشد در نیو کونگ فو به نظم و احترام به استاد و دیگر همراهان توجه زیادی شده ،همراه باید طبق قوانین موجود در این سبک عمل نماید تا بتواند به مدارج بالاتر ارتقاء یابد که بشرح زیر تنظیم می گردد0 

 

 توضیح اینکه کلمه لاتین W.N.K.O  مخفف (ORGANIZATION WORLD NEW KUNG FU  )         می باشد0 

 

 فهرست مطالب موجود در صفحات

 

-بیوگرافی استاد معصولی

-منشور اخلاقی

-بیوگرافی قهرمانان

-آخرین اخبار و رخدادهای کونگ ایران

-گالری عکس

-پخش فیلم

-آئین نامه های اجرائی

-آئین نامه مسابقات

-توصیه های پزشکی ورزشی

-مطالب و توصیه های ورزشی

-بیوگرافی بنیان گذار

-بیوگرافی سبک نیوکونگ فو

-آموزش فرم یک نیوکونگ فو طبق آخرین استاژ در ٧/٣/١٣٨٩ 

-آموزش فرم دو نیوکونگ فو طبق آخرین استاژ در ٧/٣/١٣٨٩

-آموزش فرم سه نیوکونگ فو طبق آخرین استا‍ژدر 7/3/1389

-کمکهای اولیه پزشکی ، ورزشی

-English weblag

-سرگرمی

-فیلم استاژ فرم 7/3/1389

-باشگاه های استان تهران

مسئولین نیوکونگ فو استانهای کشور

گزارش تخلف
بعدی